Pteronymia ozia oziaPteronymia ozia 2nd instar or 3rd instar, KRW-185

Pteronymia ozia 2nd instar or 3rd instar, KRW-185

Pteronymia ozia 2nd instar, KRW-185

Pteronymia ozia 3rd instar, KRW-185

Pteronymia ozia 3rd instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia 5th instar, KRW-185

Pteronymia ozia pupa dorsal, KRW-185

Pteronymia ozia pupa dorsal, KRW-185

Pteronymia ozia pupa dorsal, KRW-185

Pteronymia ozia pupa lateral, KRW-185

Pteronymia ozia pupa lateral, KRW-185

Pteronymia ozia pupa lateral, KRW-185

Pteronymia ozia pupa lateral, KRW-185

Pteronymia ozia prepupa, KRW-185

Pteronymia ozia pupa ventral, KRW-185