Pteronymia alissa andreasPteronymia alissa 3rd instar, KRW-164

Pteronymia alissa 3rd instar, KRW-164

Pteronymia alissa 3rd instar, KRW-164

Pteronymia alissa 3rd instar, KRW-200

Pteronymia alissa 3rd instar, KRW-201

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-164

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-164

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-164

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-200

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-200

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-200

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-201

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-203

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-203

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 4th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-116

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-116

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-202

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-203

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-203

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-203

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-203

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-236

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-236

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-236

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-63-2

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-64

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-64

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-64

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-64

Pteronymia alissa 5th instar, KRW-64

Pteronymia alissa adult, KRW-164

Pteronymia alissa adult, KRW-164

Pteronymia alissa adult, KRW-164

Pteronymia alissa adult, KRW-164

Pteronymia alissa adult, KRW-63-2

Pteronymia alissa adult, KRW-63-2

Pteronymia alissa egg, KRW-164

Pteronymia alissa egg, KRW-201

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-200

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-200

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-201

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-201

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-202

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-202

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-202

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-203

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-203

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-203

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-236

Pteronymia alissa pupa dorsal, KRW-236

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-200

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-200

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-201

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-201

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-202

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-202

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-203

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-203

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-203

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-236

Pteronymia alissa pupa lateral, KRW-236

Pteronymia alissa prepupa, KRW-164

Pteronymia alissa prepupa, KRW-202

Pteronymia alissa prepupa, KRW-236

Pteronymia alissa prepupa, KRW-236

Pteronymia alissa pupa ventral, KRW-200

Pteronymia alissa pupa ventral, KRW-201

Pteronymia alissa pupa ventral, KRW-202

Pteronymia alissa pupa ventral, KRW-203

Pteronymia alissa pupa ventral, KRW-203

Pteronymia alissa pupa ventral, KRW-236

Pteronymia alissa pupa, KRW-164

Pteronymia alissa pupa, KRW-164

Pteronymia alissa pupa, KRW-164

Pteronymia alissa pupa, KRW-164

Pteronymia alissa pupa, KRW-164

Pteronymia alissa pupa, KRW-164

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2

Pteronymia alissa pupa, KRW-63-2