Pteronymia artena afraniaPteronymia artena 4th instar, KRW-108-2

Pteronymia artena 4th instar, KRW-108-3

Pteronymia artena 5th instar, KRW-108-1

Pteronymia artena 5th instar, KRW-108-1

Pteronymia artena 5th instar, KRW-108

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena 5th instar, KRW-109

Pteronymia artena pupa, KRW-109

Pteronymia artena pupa, KRW-109

Pteronymia artena pupa, KRW-109

Pteronymia artena pupa, KRW-109

Pteronymia artena pupa, KRW-109